Nova entrega

Estem fent entrega d’una línia paletitzada completament automàtica de muntatge y test per un important TIER1 del sector automòbil.

#engineering #automationtechnologies #i40