NEOTEC 2019

Tekniatest ha estat beneficiària de la convocatòria NEOTEC 2019 per a l’execució del projecte

STEERING BY DATA SYSTEM, subvencionat pel CDTI i amb suport del ministeri de ciència i innovació.